Z firmą szkoleniową Jacek Siewierski Business Consulting zrealizowaliśmy pierwszy projekt szkoleniowy dotyczący rozwoju kompetencji zespołu sprzedażowego. Projekt obejmował tematykę Wielopoziomowej Komunikacji, która jest niezbędna w procesie rozwoju firmy.

Od początku współpracy kontakt z firmą układa się bardzo dobrze i przyjaźnie, w nastawieniu na współpracę i szukanie rozwiązań.

Więcej...

Firma Szkoleniowa Jacek Siewierski zorganizowała dla naszych pracowników diagnozę potrzeb szkoleniowych oraz szkolenie z zakresu: sprzedaży, komunikacji oraz budowania trwałych relacji.

Szkolenie zostało dopasowane do potrzeb naszych pracowników i był przygotowany dla nich indywidualny program, ściśle odpowiadający naszym oczekiwaniom.

Więcej...

Firma Jacek Siewierski Consulting to jedna z niewielu firm, z jakimi pracowaliśmy, której autentycznie zależy na uzyskaniu zamierzonego rezultatu.

Szkolenie zostało poprzedzone rzetelnym ustaleniem rzeczywistych obszarów do rozwoju, dzięki czemu program był przygotowany dokładnie do naszych potrzeb.

Więcej...

Wykonanie projektu przez Firmę Jacek Siewierski Business Consulting zostało przez nas ocenione bardzo pozytywnie.

Zauważalny jest wzrost motywacji uczestników szkolenia, zarówno w zakresie podstawowych obowiązków pracowniczych jak i w zakresie rozwoju zawodowego. Przygotowany program został zrealizowany zgodnie z przeprowadzoną uprzednio analizą potrzeb.

Więcej...

Spotkałam się z Jackiem podczas kilku sesji coachingowych, w czasie których umocniłam jeszcze bardziej wiarę w siebie i swoje możliwości. Zdałam sobie sprawę z tego jak ważne jest wzięcie odpowiedzialności za swoje życie.

Nie dostałam ani razu od Jacka gotowych rozwiązań. Za każdym razem zadbał o to, żebym sama wyciągała wnioski i podejmowała decyzję co dalej robić. Po każdym spotkaniu wracałam pełna optymizmu i pewności, że zmierzam w dobrym kierunku. Życzę każdemu żeby na swojej drodze spotkał kogoś takiego jak Jacek.
Monika Migas
Zastępca Kierownika Sprzedaży

When I met Jack I immediately realizes, that this is a man of success. It was incredible how enthusiastically he absorbed the knowledge and want to share it with others. Today his not only a great coach, but also a great business partner and perhaps most importantly a great man every day.

Jacek is a true champion of development.
Grzegorz Kusz
Przedsiębiorca

Jacek is one of the few people who, instead of constantly reading about the development and achievement of success, etc., is taking action and realize his targets. This is unusual trait, because as we know it is fun to read / hear about how someone has achieved something, it is uncool to take yourself to work.

Looking at the number of Jacel projects , his commitment and constant effort, we can see that he does not have this problem. I can honestly say that working with this man is a pure pleasure.
Mariusz Batorowicz
Przedsiębiorca

Jacek Siewierski is a well-organized coach, teaches classes dynamically to suit the trainee group. He has extensive knowledge and skills in communication.

It was an excellent opportunity to reflect on my job and what I could improve, to analyze the different situations that I encounter, This is a useful workshop, even for someone with long experience at the position.
Katarzyna Grabjasz
Account Manager

Very well done training that allowed me to catch mistakes that inadvertently commit in communication at work and in private life. Prompted me to reflect on several issues regarding myself and motivated to correct my behavior in order to improve relations with superiors, clients and friends and colleagues.
Artur Wiecheć
Grafik